Romertall - konverter mellom desimale- og romerske tall

Omformeren fungerer begge veier. Fra vanlige desimale tall til romerske, eller fra sistnevnte til desimale tall.

Tall (vanlige desimale tallsystem):

Romertall:

Korriger romertall: