Hvordan finne prosent

1. Hva er X prosent av Y:
Hva er % av ? Svar:
2. Eller: hvor mange prosent er X av Y:
er hvor mange % av ? Svar: %

Stort enklere blir det ikke.

PS! Dersom du ønsker å bruke desimaler, må "." anvendes istedenfor "," (komma).