Primtall - kalkulator

Tast inn et tall:

Hva er et primtall? Et naturlig tall (et positivt og ikkenegativt heltall), som er større enn 1 og kun er delbart med 1 og seg selv.